« Performances

Mayte Veenstra

Mayte Veenstra
Meer informatie

Mayte Veenstra produceerde in haar eentje op haar slaapkamer prachtige nummers waar een groot verlangen uit spreekt. Eigen teksten en eigen muziek, in krachtig Frysk. Maar hoe maak je daar nou een goede liveset van en hoe perform je die? Producerscollectief Lake Woozoo coachte haar hierbij. Ben jij het eerste publiek dat Mayte on-stage ziet? Het laatste publiek zul je zeker niet zijn; haar eerste nummers klinken veelbelovend! Mayte Veenstra produsearre yn har ientsje op har sliepkeamer prachtige nûmers dêr’t in grut ferlangen út sprekt. Eigen teksten en eigen muziek, yn krachtich Frysk. Mar hoe makkest dêr in goeie liveset fan en hoe performest dit? Producerkollktyf Lake Woozoo holp har hjirby. Bisto it earste publik dat Mayte on stage shochet? It lêste silst seker net wêze; har earste nûmers belove noch in soad moais!

Speeldata

Zaterdag 29 juni
15:00
Sluisfabriek - Simmerdeis Festival
Zaterdag 29 juni
21:30
Sluisfabriek - Simmerdeis Festival
Zondag 30 juni
15:30
Sluisfabriek - Simmerdeis Festival
Powered by