Op Simmerdeis 2023 nemen vijf jonge makers je mee in hun gedachten over de vraag: ‘Hoe gaan we om met elkaar en de wereld en welke plaats heb ik daarin?’ ROATS, Studio GILA, Fardau Nijboer, Pieter van Aalst en Daan Feenstra werken op Simmerdeis in een open werkplaats in de Sluisfabriek, waar je ooggetuige bent van hun maakproces. Daarnaast vindt er op zaterdag 24 juni drie keer een BROEITALK plaats, waarin de makers hun tussenresultaten presenteren aan publiek en dieper op hun onderwerpen ingaan. Op zondag 25 juni geven de makers korte presentaties op de BROEISTAGE.

Lees meer over de vijf makers.